ULTRAPOUR-F %1

ULTRAPOUR-F %1

Dökme Çözelti

Bileşimi: Her ml'si 10 mg Flumetrin içerir.  

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır ve koyunların olgun ve gelişme dönemindeki tek ve çok konakçılı keneler, emici ve sokucu bitleri ve psoroptes uyuzu korunma ve tedavisinde kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Sığırlarda et ve süt için “0”  gün, koyunlarda et için "0" gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.