ULTRAMEC %2

ULTRAMEC %2

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 20 mg İvermektin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır ve koyunlarda iç ve dış parazitlerin koruma ve tedavisinde kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: 1ml/100 kg c.a. kas içi (IM) ve deri altı (SC) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal inek ve koyunlara uygulanamaz.