TOLFENAK

TOLFENAK

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 40 mg Tolfenamik asit içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, köpek ve kedilerde anti-enflamatuvar, analjezik ve anti-piretik tedavi amacıyla kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: Sığır mastitis tedavisi 1 ml/10 kg c.a. damar içi (IV) yolla 1 kez, Sığır solunum sistemi hastalıkları: 1 ml/20 kg c.a. deri altı (SC) ya da damar içi (IV) yolla uygulanır. Gerekiyorsa enjeksiyon 48 saat sonra tekrarlanabilir. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Sığırlar ilaç tedavi süresince ve damar içi uygulamayı takiben 3 gün, son deri altı uygulamayı takiben 7 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1 gün (2 sağım süreyle) elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.