TİLOSEPTİN 200

TİLOSEPTİN 200

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 200 mg Tilosin baz içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığırlarda Mycoplasma spp., Pasteurella spp., Actinomyces ve Fusobacterium kaynaklı enfeksiyonlarda, köpeklerde solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Sığırlara 1-2,5 ml/50 kg c.a., köpeklere 0,1-0,2 ml/10 kg. c.a. kas içi (IM) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün süreyle kesime sevk edilemez. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.