TİLOSEPTİN

TİLOSEPTİN

Tiloseptin Oral Çözelti Granülü

Bileşimi: Her  100 g'da 100 g Tilosin baz'a eşdeğer miktarda Tilosin tartarat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Etlik ve damızlık piliçlerde, Tylosin'e duyarlı Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma synoviae’nin neden olduğu kronik solunum yolu hastalığı (CRD)’ın tedavisinde , hindilerde Tylosin'e duyarlı Mycoplasma gallisepticum’un neden olduğu sinüzitis infeksiyonunun  tedavisinde  kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: 100 gramlık bir ambalaj etlik tavuklarda 1000 kg c.a., hindilerde  830 kg c.a. günlük uygulama dozudur.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Son ilaç kullanımından sonra tavuklar et için 2 gün, hindiler 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuk ve hindilerde kullanılmamalıdır.