RİCOBEN

RİCOBEN

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 100 mg Rikobendazol içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır ve koyunlarda etki spektrumuna giren mide bağırsak kıl kurtlarının neden olduğu klinik ve subklinik gastroenteritis, akciğer nematodlarının neden olduğu parazitik bronşitis, şerit ve kronik kelebek enfestasyonu (Fascioliasis) koruma ve tedavisinde kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemeli ve 3 gün (6 sağım) süreyle elde edilen inek ve koyun sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.