PRİMOXAL

PRİMOXAL

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 40 mg Trimetoprim ve 200 mg Sülfametoksazol içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: At, köpek, sığır, koyun ve keçilerde duyarlı bakterilerden ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Pasteurella haemolytica ve Pasteurella multocida’dan ileri gelen pnömoniler, plöropnömoni, enzootik pnömoni gibi solunum sistemi enfeksiyonları, ürogenital sistem enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları, tırnak arası ve diğer yara enfeksiyonları, mastit ve metritlerde parenteral destek olarak kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Sığır, koyun, keçilere 1 ml/10 - 15 kg c.a. kas içi (IM) veya yavaş damar içi (IV) yolla, atlarda ve köpeklerde sadece damar içi (IV) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden sığır, koyun ve keçiler kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek, koyun ve keçi sütü tüketime sunulmamalıdır.