PİTOSAL

PİTOSAL

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’sinde 10 IU sentetik Oksitosin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Tüm evcil hayvanlarda; normal doğumu hızlandırmak, uterus tembelliği olan hayvanlarda fetüsün dışarıya alımını hızlandırmak, uterus kontraksiyonlarını artırmak, doğum sonrası uterus içeriğini ve plasental artıkları boşaltmak, post-partum uterus atonisi ve retensiyo sekundinarumu önlemek, ince ve kalın barsak atonilerin, metritis, sezaryen operasyonunda fetüsün çıkarılmasından sonra uterus kası içine yapılan enjeksiyon uterus involüsyonunu hızlandırmak, uterus prolapsusu durumlarında organın değişik yerlerine yapılan enjeksiyonlar konjesyonu azaltıp dönmüş uterusun kontraksiyonlarını artırarak organın eski haline dönmesini kolaylaştırmak, laktasyondaki meme bezlerinin düz kaslarına etkiyerek sütün indirilmesi, memelerin boşaltılmasını gerektiren mastitis olgularında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için sıfır ''0'' gündür.