PGS

PGS

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 250 µg Kloprostenol'e eşdeğer 263 µg Kloprostenol sodyum içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığırlarda; suböstrus (gizli veya farkedilmeyen kızgınlık) tedavisi, doğumun öne alınması (gebeliğin sonlandırılması ), abortus (istenmeyen gebelikler) oluşturulması, kronik endometritis , pyometra ve mumifiye (masere) fötüsta uterus içeriğinin boşaltılması, ovaryumun luteal kistlerinin tedavisi, kontrollü yetiştirme amacıyla, Atlarda; erken fötal ölüm ve resorpsiyonu takiben luteolizisin başlatılması, kalıcı diöstrus olgularının sonlandırılması, laktasyondaki kısraklarda anöstrus tedavisi, pyometra ve endometritis tedavisi, doğumun öne alınması (gebeliğin sonlandırılması ), yalancı gebeliğin sona erdirilmesi, kontrollü yetiştirme amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi “0” gündür.