PERADOKS %25

PERADOKS %25

Oral Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 250 mg Doksisiklin'e eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Etlik piliç ve hindilerde bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD komplex, ORT, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve stafilakok enfeksiyonlarında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 1 L/ 12500  kg c.a.  günlük içme suyuna eklenerek içirilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Etçi tavuklarda 4, hindilerde 6 gündür. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen kanatlılarda kullanılmaz.