PERADOKS

PERADOKS

Oral Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 100 mg Doksisiklin'e eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Buzağı, tavuk ve hindilerde duyarlı bakterilerden ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Buzağılarda; bakteriyel orijinli diyareler, koli-septisemi, bronkopnömoni, poliartritis, buzağı difterisi ve göbek kordonu iltihaplarında, tavuk ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD komplex, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve stafilakok enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Tavuk ve hindilere 2 L/10000 kg c.a.  içme suyuna eklenerek oral yolla uygulanır. Buzağılara 1 ml/10 kg c.a. oral yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuklar 4 gün, hindiler 6 gün, buzağılar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.