NEOZİD

NEOZİD

Oral Çözelti Tozu

Bileşimi: Her g'ı 500 mg Neomisin'e eşdeğer Neomisin sülfat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, at, koyun, keçi, köpek, kedi ve tavuklarda E. coli, Salmonella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus gibi duyarlı bakterilerden ileri gelen enterit tedavisinde kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: Buzağı, kuzu ve oğlaklara 0,5 g/25 kg c.a., Sığır, koyun ve keçilere 1 g/50 kg c.a., Kedi ve köpeklere 0,1 g/5 kg c.a., Tavuklara 2 g/100 kg c.a.  uygulanır. Tavuklar hariç diğer türlerde bir miktar su ile karıştırılarak içirilir, tavuklarda günlük içme suyuna katılır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır, koyun, keçi, tavuk ve hindiler 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1 gün boyunca elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır. Süt için ilaç kalıntı arınma süresi ‘’0’’ gündür.