NECROLİN-N

NECROLİN-N

Oral Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 250 mg Linkomisin baza denk HCl tuzu ve 140 mg Neomisin baza eşdeğer Neomisin sülfat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Tavuklarda sıklıkla karşılaşılan duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonları, Stafilokok enfeksiyonları, Streptekok enfeksiyonları, nekrotik enteritis ve E. coli, Salmonella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus gibi duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin sağıtımında etkilidir. 

Kullanım Şekli ve Dozu: 100 ml/ 1000 kg c.a. içme suyuna katılarak oral yolla uygulanır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 2 gün geçmeden  kesime gönderilmemeli, tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 2 gün sonrasına kadar yumurta tüketime sunulmamalıdır.