MİNA-LYTE

MİNA-LYTE

Oral Çözelti

Bileşimi: Her L'si 74.15 g Fosfor, 1.525 g Sodyum, 2.65 g Magnezyum, 30.72 g Kalsiyum, 0.276 g Bakır, 1.05 g Potasyum, 0.28 g Manganez, 1.125 g Demir, 0.65 g Çinko, 0.25 g Kobalt, 10 g Metiyonin, 5 g Lizin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Bileşimindeki amino asit, mineral ve iz elementlerin noksanlığı, yokluğu veya birbirleri arasındaki dengesizlikler sonucu ortaya çıkan spesifik veya non-spesifik hastalıkların veya bozuklukların tedavisi, önlenmesi ve  desteklenmesi amacıyla kullanılır.  Besi ve süt hayvanlarında süt, et ve yapağı veriminin artırılması, gebelik ve laktasyon döneminde artan mineral ihtiyacının karşılanması,  kemik bozuklukları, tüylerde ve deride çinkoya bağlı bozukluklar, demir ve kobalt (Vitamin B12) eksikliğine bağlı anemiler, yeni doğanlar ve çok genç hayvanlarda kas ve iskelet sisteminin dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmesinin sağlanması, epitel doku bütünlüğünün korunması; mineral eksikliklerinden kaynaklanan metabolik bozuklukların düzeltilmesi; aşırı soğuk, sıcak, taşıma, gürültü, aşılama, ve stres olgularının önlenmesi ve atlatılması, özellikle buzağı ishalleri olmak üzere, çeşitli enterik hastalıklarla birleşen sindirim sistemi bozukluklarında asıl tedavinin yanında destekleyici amaçla, kanatlılarda et ve yumurta veriminin, yemden yararlanmanın artırılması, aşılamalar, iklim ve bakım şartlarından kaynaklanan stres faktörlerinin hayvanı olumsuz etkilemesinin önlenmesi, dehidrasyon ve diyare tedavisinde destekleyici olarak, döl veriminin artırılması, genel vücut direncinin artırılması amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.