METRİNEW

METRİNEW

Uterus içi Süspansiyon

Bileşimi: Her 19 g enjektör 500 mg Sefapirin’e eşdeğer Sefapirin benzatin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: İneklerde doğum sonrası 14. günden itibaren ve yeni gebelikten önceki dönemde duyarlı bakterilerden ileri gelen subakut ve kronik endometritis, fertilite problemlerine (Repeat Breeder; 3 tohumlamadan sonra gebe kalmayan inekler) yol açan enfeksiyonların  tedavisinde kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: Metrinew Uterus İçi Süspansiyon uterus içine uygulanır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Süt için ilaç kalıntı arınma süresi ''0'' gündür.