MEGASİL LA

MEGASİL LA

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Bileşimi: Her ml’sinde 150 mg Amoksisilin baza eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir. 

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, koyun, kedi ve köpeklerde duyarlı bakterilerden ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Solunum sistemi enfeksiyonları (bronchitis, bronkopnömoni, pnömoni, Pasteurella pnömonileri, enzootik pnömoniler, laryngitis, tonsillitis ve viral pnömonilere eşlik eden sekonder enfeksiyonlar gibi),  sindirim sistemi enfeksiyonları (bakteriyel kökenli enteritisler, Salmonellosis gibi),  ürogenital sistem enfeksiyonlarında (cystitis, nephritis ve pyelonephritis gibi),  yavru ve genç hayvanların septisemi, kolibasillozis ve yumuşak doku enfeksiyonların (yara, apse, ayak ve tırnak enfeksiyonları gibi) tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Sığır ve koyunlara 1 ml/10 kg c.a. kas içi (IM), kedi ve köpeklerde deri altı (SC) ve kas içi (IM) uygulanır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle sığırlardan, 7 gün (14 sağım) süreyle koyunlardan elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.