MEGASİL CLA

MEGASİL CLA

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Bileşimi: Her ml’si 140 mg Amoksisilin baza eşdeğer Amoksisilin trihidrat ve 35 mg Klavulanik asite eşdeğer Potasyum klavulanat içerir. 

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, köpek ve kedilerde duyarlı bakterileriden ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Sığırlarda pnömoni, bronkopnömoni, plevral-pnömoni ve üst solunum yolu vb. solunum sistemi enfeksiyonları, eklem enfeksiyonları, göbek kordonu enfeksiyonları ve apseler gibi yumuşak doku enfeksiyonları, nefritis, pyelonefritis, sistitis gibi ürogenital sistem enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları, mastitis ve metritislerde lokal tedaviye parenteral destek,  köpek ve kedilerde solunum ve üriner sistem enfeksiyonları, deri ve diğer yumuşak doku enfeksiyonların (apse, piyoderma, anal sacculitis ve gingivitis gibi) tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Sığırlara 1 ml/20 kg c.a. kas içi (IM), kedi ve köpeklerde kas içi (IM) ve deri altı (SC) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığırlar 20 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.