LAFENAC

LAFENAC

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 50 mg Diklofenak sodyum içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır ve atlarda anti-enflamatuar, analjezik ve anti-piretik tedavi amacıyla kullanılır. Travma sonrası ortaya çıkan ve/veya romatizmal yangı (sekunder bakteriyel enfeksiyonların karıştığı veya karışmadığı) ve dejenerasyon tedavisi,  akut veya kronik topallıkta (artritis, bağ iltihabı (desmitis), tendinitis, miyositis) kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 5 ml/100 kg  c.a. kas içi (IM) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 6 gün, ihraç edilecek atlar ise 8 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.