KAOPEKTİN

KAOPEKTİN

Oral Süspansiyon

Bileşimi: 100 ml oral süspansiyon 19 g Kaolin, 0,4 g Pektin içerir. 

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Kanatlılar hariç tüm evcil hayvanlarda nonspesifik diyare sağıtımında kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: At ve sığırlara: 200 – 300 ml, Buzağı ve taylara: 80 – 120 ml, Koyun ve keçilere: 60 – 100 ml oral yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.