KANAPRİM

KANAPRİM

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml'si 85 mg İmidokarb'a eşdeğer 120 mg İmidokarb dipropiyonat  içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: At, koyun, eşek, katır ve köpeklerde Babesiosis ile sığırlarda Babesiosis ve Anaplasmosis hastalıklarının tedavi ve korunmasında antiprotozooner olarak kullanılmaktadır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 28 gün geçmeden koyunlar ise 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir ve etleri insan gıdası olarak tüketilmemelidir.
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulacak sağmal koyunlara uygulanmaz.