HUMMASOL-K

HUMMASOL-K

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 200.0 mg Kalsiyum glukonat, 16.0 mg Magnezyum glukonat ve 2.19 mg Kafein monohidrat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığırlarda süt humması ve çayır tetanisi, koyunlarda gebelik toksemisi, buzağılarda süt tetanisi, atlarda tetani ve azotüri olguları, köpeklerde eklampsi, tüm evcil hayvanlarda çok yönlü kalsiyum eksiklikleri ve buna bağlı olarak gelişen raşitizm, osteomalasia olguları, kemik çatlamaları ve kırılmaları, diş çürükleri, serum hastalığı, alerji ve anaflaktik bozukluklar, ürtiker, beslenme bozuklukları, kalsiyum ve fosfor dengesi bozuklukları, kanama ve kollaps, gıda zehirlenmeleri, zehirli hayvan ısırmaları ve sokmaları, DDT ve diğer klorlu hidrokarbon insektisit zehirlenmelerin tedavisinde koruyucu ve destekleyici olarak kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Sığırlarda 250-500 ml damar içi (IV) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.