HİSTERAL

HİSTERAL

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’sinde 20 mg Tripelenamin HCl içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: H-1 antihistaminikleri başlıca vücutta allerjik ve anafilaktik reaksiyonlara neden olan histaminin etkilerini önlemek için kullanılır. Pruritis (kaşıntı), ürtiker, değişik tipteki dermatitisler, sulu egzama, akut egzamatöz otitis, böcek ısırma ve sokmaları gibi deri problemleri, beslenme ve doğuma bağlı laminitisler, paroksimal myoglobinuria veya azoturia, ruminantların bazı tympaniler ve ketosis'leri (asetonemia), barsak ödemi, fotosensitizasyon, atların topallıkları, stomatitis, motion sickness (Seyahat hastalığı) ve ilaç duyarlılıkları gibi genel durum problemleri, at ve sığırların pulmoner amfizem'leri, akut akciğer ödemi, sekunder pneumoni, astım gibi solunum problemleri, akut septik ve gangrenli mastitis, septik metritis ve retensiyo sekundinarum gibi genital ve meme problemlerinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Atlara; 1 ml/40 kg c.a kas içi (IM) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılamaz.