HEMADUR-K

HEMADUR-K

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml'si 10 mg Vitamin K-1 (Phytonadione, Phytomenadione) içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, at, domuz, koyun, keçi, köpek ve kedilerde; akut kanamalar (Akut hipoprotrombinemi ), postpartum kanamalar, meme dokusunun kılcal kanamaları, operasyon sonrası kanamalar, vitamin K sentezini engelleyen haller (karaciğer bozuklukları, safra sentezi veya akışının engellendiği durumlar, ishal ile seyreden sindirim sistemi hastalıkları ve sindirim sistemi bakteri popülasyonunu olumsuz etkileyen kemoterapi uygulamaları), vitamin K antagonistleri ile zehirlenmeler (Örn. kumarin bazlı rodentisitler), yılan sokmaları, bozuk veya küflü yonca yenilmesi ile alınan kumarin türevi maddelerden kaynaklanan iç kanamalarda kanamanın durdurulması amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Sığır ve atlarda akut olmayan vakalarda 0,5-2,5 ml/10 kg c.a. kas içi (IM) ya da deri altı (SC), akut vakalarda damar içi (IV)  yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.