HELMİTAB

HELMİTAB

Oral Tablet

Bileşimi: Her tablet 375 mg Oksfendazol ve 750 mg Oksiklozanid içerir. 

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır ve koyunların mide-bağırsak ve akciğer kurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin erginlerinin ve Moniezia spp. erginlerinin tedavisi ve korumasında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal koyunlarda kullanılamaz.