GENTAPAN %15

GENTAPAN %15

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her  ml'si 150  mg  Gentamisin baz’a eşdeğer Gentamisin sülfat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır ve atlarda duyarlı bakterilerden ileri gelen solunum, sindirim ve ürogenital sistemi (nefritis, pyelonefritis, sistitis) kolibasillozis,  septisemi ve diğer yumuşak  doku enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 1 ml/ 40 kg c.a. damar içi (IV), kas içi (IM) ve deri altı (SC) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 80 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince  ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün (4 sağım) süreyle elde edilen süt  tüketime sunulmamalıdır.