FUROSAL

FUROSAL

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 20 mg Furosemid içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, at, kedi ve köpeklerde doku boşluklarında sıvı birikmesi ve tüm ödem tiplerinin tedavisi amacıyla, diüretik etkinlik oluşturarak vücuttan sıvı uzaklaştırılmasını gerektiren durumlarda kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: Sığır ve atlara; 2,5-5 ml/100 kg c.a. yavaş enjeksiyon şeklinde damar içi (IV) yolla kullanılır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.