FUNGUSOLE %10

FUNGUSOLE %10

Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat

Bileşimi: Her ml’sinde 100 mg Enilkonazol içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, at ve köpeklerde Trichophyton verrucosum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton equinum, Microsporum canis, Microsporum gypseum etkenlerinden ileri gelen dermatomycosis ve dermatofit enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: Fungusole %10 EC emülsiyon konsantratı, 1:50 oranında sulandırılarak % 0.2 w/v konsantrasyonunda emülsiyon haline getirilerek kullanılır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.