FULİMED

FULİMED

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si  50 mg Fluniksin'e eşdeğer Fluniksin meglumin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, at ve köpeklerde non-steroidal anti-enflamatuvar, anti-endotoksik, anti-piretik ve non-narkotik analjezik olarak kullanılır. Sığırlarda her türlü akut enflamasyonlarda, ateş ile seyreden enfeksiyonlarda, endotoksik şok, kolibasillosis, pneumonia ve kronik obstrüktif solunum hastalıklarıyla ilgili akut enflamasyonların kontrolü; akut sığır pulmoner amfizemi (Fog fever); akut mastitis tedavisi, atlarda enflamasyon ve lokomotor bozukluklardan veya kolikten ileri gelen visseral ağrının azaltılması, sığır, at ve köpeklerde genel olarak tendon, iskelet- kas sistemi ağrıları, yangılı durumları ve iç organların düz kas spazmlarından kaynaklanan ağrı ve sancıların tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Sığırlara 2 ml/45kg c.a., atlara 1 ml/45 kg c.a. kas içi (IM) ve damar içi (IV) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen hayvanlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.