FENEROL %30

FENEROL %30

Oral Çözelti

Bileşimi: Her ml’si  300 mg Florfenikol içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Etçi tavuklarda, E.coli’nin neden olduğu solunum yolu hastalıklarının (airsacculitis) ve koliseptisemi tedavisi amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 150 ml/1500 kg c.a. veya 300 ml/ 3000 kg c.a. oral çözelti içme suyuna katılır. İçme suyu tedavi süresince her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır.