ENROLEN %10

ENROLEN %10

Oral Çözelti

 Bileşimi: Her ml’si 100 mg Enrofloksasin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Kanatlıların solunum ve sindirim sistemindeki bakteriyel veya mikoplazmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 100 ml'si 1000 kg c.a. içme suyuna katılarak oral yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12, hindiler 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimi için kullanılan kanatlılarda uygulanması tavsiye edilmemektedir.