CORTAL %2

CORTAL %2

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Bileşimi: Her ml’si 20 mg Prednisolon baz'a eşdeğer 22.375 mg Prednisolon asetat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Anti-enflamatuvar, anti - allerjik olarak birçok immun ve non- immun yangısal reaksiyonların tedavisinde kullanılır.  Sığırların ketosisi (Asetonemia), koyunlarda gebelik toksemisi gibi metabolizma hastalıkları, bütün şoklarda (endotoksik, hemorajik, anafilaktik), tüm allerjik reaksiyonlar ve hepatik distrofi, egzama ve kaşıntıyla seyreden deri hastalıkları, ürtiker, stress, ülseratif kolitis, otoimmun hemolitik anemi, serebral ödem, travmatik arthritis ve myositis, bursitis, tendonitis, eozinofilik myositis, osteoarthritis, köpeklede romatoid artrit, laminitis,  alerjik ve non-alerjik reaksiyonlar, sığırların akut solunum stress sendromu, atların kronik obstrüktif pulmoner hastalığı tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen hayvanlar 8 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 3 gün (6 sağım) süreyle elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.