COMPOVİT

COMPOVİT

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 5 mg Vitamin B1, 2 mg Vitamin B2, 20 mg Vitamin B3, 10 mg Vitamin B5, 2 mg Vitamin B6, 4 µg Vit B12 içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Evcil hayvanlarda, B grubu vitamin yetmezliği ve buna bağlı olgularda tedavi edici olarak, karşılaşılan sindirim sisteminin çeşitli bozukluklarına bağlı olarak gelişen absorbsiyon bozuklukları, subklinik hastalıklar, akut ve kronik nitelikli hastalıklar ile hastalıkların nekahet dönemlerinde, antibakteriyel ilaçlarla yapılan tedaviler esnasında, paraziter enfestasyonlar, metabolik hastalıklar, deri, kas ve sinirlerin çesitli tipteki rahatsızlıkları, gebelik, neonatal septisemiler, pnomoniler, ishaller, anemi olguları ve stres faktörlerinin varlığı ile çok yönlü verim düşüklüklerinde destekleyici olarak kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Büyükbaş hayvanlarda; 1 ml/ 10 kg c.a., Küçükbaş hayvanlarda; 1 ml/ 5 kg c.a. kas içi (IM) ve deri altı (SC) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.