COLOMİSİN

COLOMİSİN

Oral Çözelti Tozu

Bileşimi: Her g' mı 240 mg  Kolistin baza eşdeğer Kolistin sülfat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Tavuk, buzağı, kuzu ve tavşanlarda özellikle E. coli, Salmonella türleri olmak üzere, Gram negatif bakterilerden ileri gelen sindirim sistemi enfeksiyonlarının klinik sağıtımında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Kanatlılara 25 g/1000 kg c.a.  günlük içme suyuna eklenerek 3- 4 gün içirilir. Buzağı, kuzu ve tavşanlarda 1 g/50 kg c.a. su ile karıştırılarak içirilir.  

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen buzağı, kuzu ve tavuklar 1 gün, tavşanlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.  Yumurta için kalıntı arınma süresi “ 0 “ gündür.