COC-CİDE %5

COC-CİDE %5

Oral Süspansiyon

Bileşimi: Her ml’ si 50 mg Toltrazuril içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Buzağılarda Eimeria bovis ve Eimeria zuernii, kuzularda Eimeria crandallis ve Eimeria ovinoidalis etkenlerinden ileri gelen koksidiyoz hastalığın korunma ve tedavisinde kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: Buzağılara 3 ml/10 kg c.a., kuzulara 2 ml/5 kg c.a. oral yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): İlaç uygulama süresince ve son uygulamayı takiben buzağılar 63 gün, kuzular 42 geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt veren hayvanlarda kullanılmamalıdır.