COC-CİDE %2,5

COC-CİDE %2,5

Oral Çözelti

Bileşimi: Her ml’ si 25 mg Toltrazuril içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Tavuk ve hindilerin koksidiyoz hastalığından korunma ve tedavisinde kullanılır.  

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): İlaç uygulama süresince ve son uygulamayı takiben tavuk ve hindiler 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimine sunulan tavuk ve hindilerde kullanılmamalıdır.