CLOPTİC

CLOPTİC

Göz Merhemi

Bileşimi: Her 5 g enjektör 835 mg Kloksasilin’e eşdeğer Kloksasilin benzatin içerir. 

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, koyun, at, köpek ve kedilerde Staphylococcus spp. (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Bacillus spp. gibi duyarlı bakterilerden ileri gelen göz enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: Cloptic göz merhemi sadece göz enfeksiyonlarının tedavisinde lokal yolla göze uygulanır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve Süt için: “0” sıfır gündür.