CEPHASET %15

CEPHASET %15

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Bileşimi: Her ml’si 150 mg Sefaleksine eşdeğer Sefaleksin monohidrat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, kedi ve köpeklerde duyarlı bakterilerden ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Solunum sistemi, septisemi, akut mastitis (meme içi tedavinin yanı sıra ), komplike ayak çürüğü gibi ayak, kemik ve eklem hastalıkları ve diğer enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 1 ml/ 15-20 kg c.a. kas içi (IM) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son uygulamayı takiben 4 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt için  kalıntı arınma süresi “0” gündür.