CEPHANOM LC

CEPHANOM LC

Meme İçi Merhem

Bileşimi: Her 8 g enjektör 75 mg Sefkuinoma eşdeğer  Sefkuinom sülfat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Laktasyon dönemindeki ineklerde duyarlı bakterilerden ileri gelen klinik mastitislerin tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Sağımdan sonra meme lobuna meme kanalı yoluyla bir adet  Cephanom LC süspansiyonun tamamı uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulanmasından sonra 4 gün geçmeden sığırlar kesime sevk edilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi 5 gün (10 sağım) geçmeden elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.