CEPHANOM %5

CEPHANOM %5

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Bileşimi: Her ml’sinde 50 mg Sefkuinoma eşdeğer Sefkuinom sülfat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır ve buzağıların duyarlı Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerden ileri gelen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica kaynaklı solunum yolu enfeksiyonları, digital dermatitis, enfeksiyöz bulbar nekroz ve akut interdigital nekrobasillosis, sistemik  akut mastitis, buzağıların E.coli septisemilerinin tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 1 ml/50 kg c.a.  kas içi (IM) yolla uygulanır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1 gün (2 sağım) geçmeden elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.