CEPHAMAST

CEPHAMAST

Meme içi Süspansiyon

Bileşimi: Her 10 ml enjektör 200 mg Sefaleksin, 200 mg Neomisin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Laktasyon dönemindeki ineklerde; Streptekoklar (Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis), Staphylococcus aureus, E. coli, Corynebacterium spp., Pasteurella spp. ve Klebsiella spp. bakterilerinden ileri gelen  klinik ve subklinik mastitis tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: İneklerde sağımdan sonra meme lobuna meme kanalı yoluyla bir adet  Cephamast süspansiyonun tamamı uygulanır.  Uygulama aralığı 12 saatten az olmamak üzere 2 – 3 kez uygulanmalıdır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamadan itibaren 7 gün geçmeden inekler kesime gönderilmemeli, tedavi süresince son ilaç uygulamasından sonra 3 gün (6 sağım) boyunca elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.