CEFTİPURE

CEFTİPURE

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Bileşimi: Her ml’sinde 50 mg Seftiofur'a eşdeğer Seftiofur hidroklorid içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığırlarda duyarlı bakterilerden ileri gelen solunum yolu ve yumuşak doku enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Mannheimia spp. (Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida, Heamophilus somnus kaynaklı solunum yolu enfeksiyonları, Fusobacterium necrophorum ve Bacteroides melaninogenicus kaynaklı akut interdigital nekrobasillosis (çatal çürüğü, pododermatitis) enfekiyonları,  doğum sonrası E.coli, Arcanobacterium pyogenes ve Fusobacterium necrophorum’un neden olduğu akut puerperal metritis enfeksiyonlarında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 1 ml/50 kg c.a. kas içi (IM) ve deri altı (SC) yolla uygulanır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt veren ineklerde sütte ilaç kalıntı arınma süresi "0" gündür.