BUSERİN

BUSERİN

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml'si 0.004 mg Buserelin’e eşdeğer 0.0042 mg Buserelin asetat  içerir. 

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığırlarda; folikül kistleri, anöstrus, ovulasyonun gecikmesi ve folikül atrezisi gibi ovaryumdan kaynaklanan fertilite bozuklukları tedavisi, PGF2-alfa ile birlikte kullanıldığında suni tohumlama ve östrus senkronizasyonu çalışmalarında döl tutma oranının yükseltilmesi, doğum ile gebe kalma arasındaki süresinin azaltılması, Kısraklarda; uzamış veya sürekli östrus gösteren kısraklarda ovaryumlardaki kistik bozuklukların tedavisi, nonsiklik kısraklarda anöstrus tedavisi, ovulasyon zamanının ve tohumlama zamanını belirli bir zaman periyodu içine alabilme amacıyla ovulasyon indüksiyonu, uzamış östrus ve sürekli östrus hallerinde döl tutma oranının yükseltilmesi, Tavşanlarda; tabii ve sun’i tohumlamada döl tutma oranının yükseltilmesi ve ovulasyon indüksiyonu amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için sıfır ''0'' gündür.