BUPARVON

BUPARVON

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 50 mg Buparvakuon içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığırlarda Theilleria annulata,T.parva,T.bovis,T.mutans,T.sergenti’den ileri gelen Theileriosis’in tüm formlarının tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 1 ml/20 kg c.a derin kas içi (IM) yolla uygulanır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal  sığırlarda  kullanılmaz .