BOVİMAST LC

BOVİMAST LC

Meme içi Süspansiyon

Bileşimi: Her 3 g enjektör Potasyum klavulanat şeklinde 50 mg Klavulanik asit, amoksisilin trihidrat şeklinde 200 mg Amoksisilin ve 10 mg Prednisolon içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Laktasyon dönemindeki ineklerde; Stafilokoklar (beta-laktamaz oluşturan suşlar dahil), streptokoklar (Str. agalactia, Str. dysgalactiae, Str. uberis), A. pyogenes ve Corynebacterium spp., Escherichia coli, Campylobacter spp. ve Pasteurella spp. bakterilerinden ileri gelen klinik ve subklinik mastitis tedavisinde  kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Sağımdan sonra meme lobuna meme kanalı yoluyla bir adet Bovimast LC süspansiyonun tamamı uygulanır. Uygulama 12 saat arayla 3 kez tekrarlanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığırlar 10 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.