BOVİMAST DC

BOVİMAST DC

Meme içi Süspansiyon

Bileşimi: Her 4 g enjektör 600 mg Kloksasilin’e eşdeğer Kloksasilin benzatin içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Kuru dönemdeki ineklerde; Str. agalactia, Str. dysalactiae, Str. uberis ve Staph. aureus bakterilerinden ileri gelen klinik ve subklinik mastitis tedavisinde kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: Meme içindeki süt tamamen boşaltılıp her meme lobuna meme kanalı yoluyla bir adet Bovimast DC süspansiyonun tamamı uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Laktasyondaki ineklere kullanılmamalıdır. Kazara laktasyondaki ineklere uygulanması durumunda sütteki miktarı 0.03 mcg/ml’nin altına düşmeden sütler insan tüketimine sunulmamalıdır. Kuru dönemin 42 günden kısa olduğu ineklerde kullanılmamalıdır. Kuru dönemdeki uygulamayı takiben 46 gün geçmeden elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen inekler 35 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.