BİOKSAL %24

BİOKSAL %24

Oral Çözelti

Bileşimi: Her ml’si  200 mg Sulfaklorpridazin ve 40 mg  Trimetoprim içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Buzağı-kuzu ve oğlaklarda; duyarlı bakterilerden ileri gelen  diyare, koli-septisemi, bronkopnömoni, poliartritis, buzağı difterisi ve göbek kordonu iltihaplarında, etlik piliç ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi,  hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve stafilakok enfeksiyonlarında kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Buzağı, kuzu ve oğlaklara; 1 ml/10 kg c.a. su, süt ya da mamaya eklenerek içirilir. Etlik piliç ve hindilere 100-125 ml/ 1000 kg c.a. suya eklenerek oral yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, buzağı, kuzu ve oğlaklar 14 gün, eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.
Yumurtası insan tüketimine sunulan hindi ve tavuklarda kullanılmamalıdır.