ANOREX-B

ANOREX-B

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml'si 100 mg Vitamin B1 ve 10 mg Vitamin B6 içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Tüm hayvanlarda Vitamin B1 ve B6 eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan ve sebepsiz gibi görülen duyarlılık artışı, ışığa duyarlılık, iştah kaybı, gelişme yavaşlaması veya durması, kuru kepekli dermatit, kıl dökülmesi, lens bozuklukları, korneada vaskülarizasyon ve katarakt, yürüyüş bozuklukları, ataksi, epileptik kramplar, pareziler, genel zayıflık, periferik sinirlerde miyelin kaybı, mikrositer veya hipokromik anemi, kusma, yutma güçlüğü, rezorbsiyon bozuklukları ve sindirim sistemi mukozası bozukluğuna bağlı diyarelerde destek olarak, poliensefalomalazi oluşturan hastalıklar, rumen asidozu ve alkolozu, gastrointestinal sisteme bağlı bozukluk ve enfeksiyonların tedavisinde destek amaçlı ve eğrelti otu gibi tiaminaz enzimi içeren bitkilerle zehirlenmelerde tedavi amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.