ADE VİTAL

ADE VİTAL

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D3, 50 mg Vitamin E içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Besicilikte ve yetiştiricilikte A, D3, E vitaminlerinin yetersizliklerinden ileri gelen hastalıkların korunma ve tedavisinde kullanılır. Bunlar; verim düşüklükleri, büyüme ve gelişme yetersizlikleri, canlı ağırlık artışı, görme bozuklukları ve körlük, ayak tutuklukları, felç ve topallıklar, yapağı ve kıl dökülmeleri, gebelik ve laktasyon dönemlerinde artan vitamin ihtiyaçları, düzensiz östrus ve döl tutmama, raşitizm, osteomalasi gibi kemik bozuklukları, yürüyüş zorlukları ve kas anomalileri, sinirsel bozukluklar, vücut direncinin arttırılması, diare ve çeşitli hastalıklar sebebiyle karotenden A vitamini sentezlenmesinin engellendiği durumlar, besin değeri düşük veya aşırı miktarda nitrattan zengin gübrelerin ve pestisidlerin kullanıldığı veya taze ottan mahrum otlaklar ile entansif yetiştiricilik yapılan işletmelerde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Prospektüse bakınız.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.