ACTİVATE

ACTİVATE

Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi: Her ml’si  2.5 mg Bakır'a denk Bakır glukonat, 1.25 mg Sodyum selenit, 5 mg Manganez'e denk Manganez glukonat ve 5 mg Çinko'ya denk Çinko glukonat içerir.

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, buzağı, koyun, kuzu, keçi, oğlak, at ve taylarda çinko, bakır, selenyum ve manganez eksikliğinden meydana gelen bozukluklarda kullanılır. Dişilerde güç döl tutma vakaları ve döl tutma oranlarının artırılması, gebelik döneminde yavrunun normal gelişiminin sağlanması, embriyonik ölümlerin ve abortusların önlenmesi, erkeklerde infertilite, hayvanlarda nakil ve stres şartlarında, immun sistemin güçlendirilmesi, myozis, myoglobinemi ve myoglobinüri sağaltımları, atlarda karşılaşılan paralitik myoglobinüri (azotüri) tedavisi, zaafiyet ve hastalıkların nekahat dönemlerinde,  genç hayvanlarda karşılaşılan gelişme bozuklukları ile iş ve spor hayvanlarının fizik güçlerinin artırılmasında kullanılır. 

Kullanım Şekli ve Dozu: 1 ml/40 kg c.a. kas içi (IM) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.