ACTİPEN

ACTİPEN

Enjeksiyonluk Süspansiyon Tozu ve Çözücüsü

Bileşimi: Toz flakonunda 400.000 I.U. Penisilin G potasyum, 1.200.000 I.U. Penisilin G prokain, 2 g Streptomisin baz’a eşdeğer Streptomisin sülfat ile çözücü flakonunda 10 ml steril enjeksiyonluk distile su içerir. 

Kullanım Sahası ve Endikasyonları: Sığır, at, koyun, köpeklerde duyarlı bakterilerden ileri gelen  enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bronkopnömoni vb. solunum sistemi enfeksiyonları, özellikle E. coli ve Salmonella spp. tarafından ileri gelen sindirim  sistemi enfeksiyonları, ürogenital sistem enfeksiyonları, septisemiler, sekonder enfeksiyonlar, ayak çürüğü ve piyeten gibi ayak enfeksiyonları, abse gibi yumuşak doku enfeksiyonları, mastitis ve metritislerde parenteral destek olarak kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: 1 ml/ 30 kg c.a. kas içi (IM) yolla uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığır ve koyunlar  14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlacın kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.